Naxçıvan şəhəri, AZ 7000, Z.Əliyeva 1/12

(+99436) 545 79 50

QANUNLAR

>> Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestri

>> Energetika haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu 

>> Enerji resurslarından səmərəli istifadə və enerji effektivliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

>> Elektroenergetika haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu