Naxçıvan şəhəri, AZ 7000, Z.Əliyeva 1/12

(+99436) 545 79 50

Hesabatlar

   2021-ci il ərzində görülən işlər haqqında hesabat

   2021-ci ilin I yarısında görülən işlər haqqında hesabat

   2020-ci il ərzində görülən işlər haqqında hesabat