Naxçıvan şəhəri, AZ 7000, Z.Əliyeva 1/12

(+99436) 545 79 50

ENERJİNİN ÖTÜRÜLMƏSİ

 

Dövlət Energetika Xidmətinin tabeliyində olan Yüksək Gərginlikli Elektrik Şəbəkəsi muxtar respublikada yüksək gərginlikli elektrik xətlərinin istismarı ilə məşğul olur. Elektrik verilişi xətləri haqqında ümumi göstəricilər.

 

s/s

REŞ

Elektrik veriliş  xətləri  ( KV )

154

132

110

L (km)

R (om)

L (km)

R (om)

L (km)

R (om)

1

  Şərur

102,5

 

 

 

122,36

 

2

  Kəngərli

 

 

 

 

 

 

3

  Babək

 

 

 

 

67,5

 

4

  Sədərək

 

 

 

 

 

 

5

  Şahbuz

 

 

 

 

 

 

6

  Naxçıvan

 

 

 

 

54

 

7

  Culfa

 

 

3

 

22

 

8

  Ordubad

 

 

 

 

81,6

 

9

  Araz SES

 

 

0,3

 

 

 

10

  Cəmi

102,5

 

3,3

 

347,46

 

11

  Kabel

 

 

 

 

1,2

 

12

  EVX+Kab

 

 

 

 

348,66