Naxçıvan şəhəri, AZ 7000, Z.Əliyeva 1/12

(+99436) 545 79 50

FƏRMANLAR

>> Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Energetika Xidmətinin yaradılması haqqında