Naxçıvan şəhəri, AZ 7000, Z.Əliyeva 1/12

(+99436) 545 79 50

KONSTİTUSİYA

 >> Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 

 >> Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası