Naxçıvan şəhəri, AZ 7000, Z.Əliyeva 1/12

(+99436) 545 79 50

ENERJİNİN PAYLANMASI

Alçaq gərginlikli elektrik verilişi xətlərinin uzunluğu haqqında ümumi məlumat.

s/s 

REŞ 

35

10(6)

0,4

L (km)

R(om)

L (km)

R(om)

L (km)

R(om)

1

  Şərur

46,1

 

738

 

790

 

2

  Kəngərli

10,5

 

198

 

239,5

 

3

  Babək

44,3

 

509

 

536,5

 

4

  Sədərək

19

 

215

 

168

 

5

  Şahbuz

32,7

 

371,5

 

350

 

6

  Naxçıvan

22,2

 

279

 

594

 

7

  Culfa

15

 

291,5

 

301

 

8

  Ordubad

46,8

 

404,5

 

314

 

9

  Araz SES

 

 

1

 

 

 

10

  Cəmi

236,6

 

3007,5

 

3293

 

11

  Kabel

 

 

9282

 

143,5

 

12

  EVX+Kab

 

 

12289,5

 

3436,5