Naxçıvan şəhəri, AZ 7000, Z.Əliyeva 1/12

(+99436) 545 79 50

ENERJİNİN İDARƏ OLUNMASI

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Energetika Xidməti elektrik enerjisinin istehsalı, ötürülməsi, paylanması, realizə edilməsi, enerji haqlarının mövcud tarif qiymətinə uyğun olaraq yığılması və elektrik stansiyalarının, yarımstansiyaların vahid mərkəzdən dispetçer idarəetməsini həyata keçirir.