Naxçıvan şəhəri, AZ 7000, Z.Əliyeva 1/12

(+99436) 545 79 50

ENERJİNİN ÖTÜRÜLMƏSİ

İstehsal olunan və yüksəkgərinlikli elektrik sisteminə daxil olan elektrik enerjisi yarımstansiyalarda müxtəlif nominal gərginlik həddinə gətirilir, enerjini yüksək keyfiyyətlə, etibarlı və dayanıqlı bir şəkildə əhali və qeyri-əhali istehlakçı qruplarına ötürür.

Naxçıvan MR Dövlət Energetika Xidməti 102,5 km uzunluqlu ikidövrəli 154 kV-luq, 4,3 km uzunluqlu 132 kV-luq, 298,1 km uzunluqlu 110 kV-luq, 298,3 km uzunluqlu 35 kV-luq, 3137,8 km uzunluqlu 6-10 kV-luq,  3390 km uzunluqlu 0,4 kV-luq elektrik verilişi xətlərinin və (7x1,2+0,6) km uzunluqlu 110 kV-luq, 158,4 km uzunluqlu 6-10 kV-luq kabel xətlərinin, ümumi gücü 1662,024 meqavatt təşkil edən  4 ədəd 132, 154 kV-luq, 80 ədəd 35,110 kV-luq, 2625 ədəd 10/0,4 və 6-10 kV-luq yarımstansiyaların istismarı ilə məşğul olur.